Jumat, 06 Juli 2012

PENGAWAS PENDAMPING DAN SEKOLAH SASARAN EDS KAB. GOWA 2012


PEMBAGIAN PENGAWAS PENDAMPING DAN SEKOLAH SASARAN
PROGRAM IMPLEMENTASI EDS-MSPD TAHUN 2012
KABUPATEN GOWA

No
Nama Pengawas
Sekolah Sasaran
Jumlah Sekolah
1.       
Andi Hasanuddin,A.Ma, S.Sos
SDI   Tombolo
SDI   Parangbobbo
SDI   Langkowa
SDI   Kanre Apia
SDI   Kanre Apia
SDI   Bolaromang
SDN  Mangasa
SDI   Kalukuang Boka
 

8 Sekolah
2.       
Muh. Salim, S.Pd
SDN  Bontomanai Bj.Barat
SDN  Gentungan
SDN  Tamanyeleng
SDI   Bontosunggu Bj.Barat
SDN  Bontomaero 2
SDN  Kutulu
SDN  Doja
SDI   Tebbakkang


8 Sekolah
3.       
Drs.H. Abd. Muin, MM
SDI   Patingalloang
SDI   Panciro
SDI   Tanetea
SDI   Jatia
SDI   Limbung
SDI   Mannuruki
SDI   Bonto Bu’ne
SDI   Sorabaya
SDI   Limbung Puteri


9 Sekolah
4.       
Ruslan Sri, S.Pd
SDI   Bulogading II
SDI   Bulogading I
SDI   Bilonga
SDI   Kadundungang
SDI   Kampung Parang
SDI   Isoka
SDI   Sengka
SDI   Tabbingjai


8 Sekolah
5.       
Djamusi, S.Pd
SDN  Senter Mawang
SDI   Samaya
SDI   Sandika
SDI   Sari Te’ne
SDN  Bonto Te’ne
SDN  Panaikang
SDI   Pappareang
SDI   Bontosunggu


8 Sekolah

No
Nama Pengawas
Sekolah Sasaran
Jumlah Sekolah
6.       
Syafaruddin, S.Pd
SDI   Kokowa
SDI   Jenetallasa
SDI   Ana Gowa
SDN  Biring Ballang
SDI   Borong Bilalang
SDI   Likuleo
SDN  Cambaya 
SDI   Pamandongan
SDN  Bontociniayo 
 

9 Sekolah
7.       
H. Hambali, S.Pdi
SDI   Panaikang
SDI   Sanggiringan
SDI   Baliangan
SDI   Bontokarampuang
SDI   Raulo
SDI   Katangka  I
SDI   Bertingkat somba opu
SDI   Tamarunang


8 Sekolah
8.       
H. Herning Susanto, S.Pd
SDI   Lembang Bu’ne
SDI   Parangkeke
SDI   Pajagalung
SDI   Bulu po’rong
SDN  Lembaya
SDI   Kampung Parang
SDN  Mattoanging
SDI   Mandalle
SDI   Tonrorattang


9 Sekolah
9.       
H. Lahoddin
SDI   Pattiro Manuju
SDI   Bontoa Bj. Barat
SDI   Tanaberu
SDI   Bunga sunggu
SDI   Ciniayo
SDI   Tangalla
SDN  Malengu
SDI   Tarowang


8 Sekolah
10.   
Drs. Amir  Supar
SMP N 1 Bajeng
SMP N 1 Barombong
SMP N 1 Bungaya
SMP N 2 Tombolo pao
SMP N 2 Bajeng Barat
SMP N 2 Tinggimoncong
SMP N 1 Pallangga
SMP N 1 Tinggimoncong
SMP N 1 Bajeng Barat
SMP N 2 Bontomarannu


10 Sekolah


No
Nama Pengawas
Sekolah Sasaran
Jumlah Sekolah
11.   
Drs. Asman Nur, M.Pd
SMA N 1 Parangloe
SMA N 1 Sungguminasa 
SMA N 1 Tompobulu
SMA N 2 Tinggimoncong
SMA N 1 Bajeng
SMK N 1 Somba Opu

6 Sekolah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar